Trädfällning
  • Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för offert
  • Proffs på trädfällning och beskärning

Markfällning Markfällning på siktpinne

Markfällning

Det mest kostnadseffektiva sätt att ta ner ett träd är vanligen markfällning. I de fall som detta kan göras utan risk för person och egendom. Det finns många risker även vid vanlig markfällning som man måste ha i beaktande och det enklaste och säkraste alternativet är att vända sig till professionella utbildade arborister.

Sektionsfällning Certifierad professionell trädklättrare

Sektionsfällning

Vid sektionsfällning ställs högre krav på kompetens och dessa arbeten är oftast mer tidskrävande. Anlita därför en kunnig arborist för att få hjälp att ta ner ditt träd på bästa sätt. Vid större arbeten har vi även vid behov samarbete med kunniga arborister verksamma i Göteborg med omnejd.

Utförd stubbfräsning Smidiga stubbfräsningar

Stubbfräsning

Att ta bort en stubbe, vet alla som försökt att det är hårt och slitsamt arbete som i de flesta fall tar många timmar. Vi hjälper dig att utföra detta arbete snabbt och effektivt.

Tjänster utöver detta.

Utför även flisning, bortforsling samt vedkapning.Rutavdrag 50%, dras där detta är möjligt.
Innehar ansvarsförsäkring.